Zagospodarowanie przestrzenne

 

Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.

Pracownia opracowuje koncepcje oraz dokumentacje projektowe w zakresie zagospodarowania obszarów publicznych takich jak:

 • cmentarze
 • place miejskie, skwery
 • promenady spacerowe
 • zagospodarowania nabrzeży
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Pracowania wykonywała usługi projektowe w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych dla:

 • Miasta Barlinek
 • Gminy Człopa
 • Miasta Dobrzany
 • Gminy Kobylanka
 • Miasta Międzyzdroje
 • Gminy Police
 • Gminy Stargard Szczeciński
 • Miasta Stargard Szczeciński
 • Gminy Suchań
 • Miasta Wałcz
 • Miasta Węgorzyno

© Studio Architektury i Urbanistyki mgr inż. architekt Małgorzata Wojtaś-Frankowska