Projekty budynków

 

Projektujemy obiekty użyteczności publicznej o charakterze: handlowo – usługowym, biurowym, przemysłowym, sportowym, oświatowym, służby zdrowia.

Także w zakres naszych opracowan wchodzą obiekty funkcji mieszkalnej zarówno zabudowa jednorodzinna jak i budownictwo wielorodzinne.

Istotnym elementem naszej działalności jest aktywny udział, zarówno w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, jak i obsługa inwestycji w trakcie realizacji.

Projekty budowlane obejmują także termomodernizację budynków istniejących. Zajmujemy się także projektami rozbudowy , czy też nadbudowy wraz z ewentualną zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów.

© Studio Architektury i Urbanistyki mgr inż. architekt Małgorzata Wojtaś-Frankowska