©2023 Studio Architektury i Urbanistyki :: mgr inż. architekt Małgorzata Wojtaś Frankowska :: 73-110 Stargard, ul.Czarnieckiego 25a