ARCHICA mgr inż. Małgorzata Wojtaś-Frankowska Usługi Referencje O Firmie Projekty Kontakt
 

O Firmie

STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI funkcjonuje od 1996 roku.
Pracownia projektowa zajmuje się kompleksową obsługą zarówno projektów budowlanych jak i opracowań urbanistycznych. Obsługujemy proces budowlany od etapu koncepcji i założeń programowo-funkcjonalnych przez projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji inwestycji zapewniamy nadzór autorski i inwestorski. Pracownia ściśle współpracuje z Urzędami Miast i Gmin na terenie naszego województwa przy opracowywaniu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.
Firma w sposób kompleksowy zajmuje się projektowaniem i aranżacją wnętrz zarówno budynków użyteczności publicznej, lokali gastronomicznych, jak i domów jednorodzinnych oraz mieszkań.

W naszych realizacjach staramy się wdrażać najnowsze technologie i materiały wykończeniowe, dostosowując je do specyfiki danego wnętrza. Podczas pracy nad projektem najważniejsze są zawsze potrzeby klienta - przyszłego użytkownika. Wnętrze, które powstaje jest efektem nie tylko wrażliwości projektanta, ale przede wszystkim oczekiwań inwestora. Sprawą niezmiernie ważną są zatem spotkania i rozmowy, które pozwalają znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące klienta i projektanta.

Wykonujemy projekty domów na indywidualne zamówienie od podstaw oraz dostosowujemy projekty już istniejące. Przygotowujemy projekty rozbudowy, nadbudowy, remontów oraz modernizacje obiektów już istniejących, w tym obiektów znajdujących się pod ochroną konserwatorską. Wykonujemy inwentaryzacje budowlane, a także przygotowujemy ekspertyzy budowlane. Każdy nasz projekt uzupełniony jest fotorealistyczną wizualizacją, dzięki której można obejrzeć inwestycję zanim jeszcze powstanie.

 

 

Nadzory Opinie Ekspertyzy

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla inwestorów. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Podstawowe obszary naszej działalności w zakresie dodatkowej obsługi inwestycji budowlanej:

 • Nadzory inwestorskie, pełno branżowe
 • Wykonywanie kosztorysów
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Oceny stanu technicznego budynków
 • Okresowe kontrole budynków zgodnie z art. 63 pkt. 1 ust. 1-3 „Prawa budowlanego”

Zagospodarowanie Przestrzenne

Zgodnie z definicja prawną (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.

Pracownia opracowuje koncepcje oraz dokumentacje projektowe w zakresie zagospodarowania obszarów publicznych takich jak:

 • cmentarze
 • place miejskie, skwery
 • promenady spacerowe
 • zagospodarowania nabrzeży
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Pracowania wykonywała usługi projektowe w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych dla:

 • Miasta Barlinek
 • Gminy Człopa
 • Miasta Dobrzany
 • Gminy Kobylanka
 • Miasta Międzyzdroje
 • Gminy Police
 • Gminy Stargard Szczeciński
 • Miasta Stargard Szczeciński
 • Gminy Suchań
 • Miasta Wałcz
 • Miasta Węgorzyno
 

 

Projekty Urbanistyczne

W zakresie opracowań urbanistycznych pracownia proponuje:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany
 • projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • oceny aktualności studium i planów miejscowych

Wykonujemy także opracowania dodatkowe:

 • prognozy oddziaływania na środowisko - prognozy skutków finansowych
 • opracowania ekofizjograficzne
 • wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • analizy zasadności sporządszania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projety uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego
 • inwentaryzacje urbanistyczne
 • analizy urbanistyczne

Starannie dobieramy interdyscyplinarny zespół projektowy dla każdej procedury planistycznej. Na każdym etapie projektowania monitorujemy i koordynujemy prace także naszych podwykonawców.

Pracowania wykonywała usługi urbanistyczne dla:

 • Gminy Dobrzany
 • Gminy Dolice
 • Gminy Ińsko
 • Gminy Karnice
 • Gminy Kobylanka
 • Gminy Pyrzyce
 • Gminy Resko
 • Gminy Stargard Szczeciński
 • Gminy Węgorzyno
 • oraz indywidualnych inwestorów

Projekty Budynków

Projektujemy obiekty użyteczności publicznej o charakterze: handlowo - usługowym, biurowym, przemysłowym, sportowym, oświatowym, służby zdrowia.

Także w zakres naszych opracowan wchodzą obiekty funkcji mieszkalnej zarówno zabudowa jednorodzinna jak i budownictwo wielorodzinne.

Istotnym elementem naszej działalności jest aktywny udział, zarówno w pracach przygotowawczych przed cyklem projektowym, jak i obsługa inwestycji w trakcie realizacji.

Projekty budowlane obejmują także termomodernizację budynków istniejących. Zajmujemy się także projektami rozbudowy , czy też nadbudowy wraz z ewentualną zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów.

Projekty Aranżacji Wnętrz

Biuro wykonuje usługi w zakresie architektury wnętrz, która obejmuje:

 • wnętrza mieszkalne,
 • wnętrza biurowe, reprezentacyjne, sale konferencyjne,
 • wnętrza salonów sprzedaży, sklepów i innych obiektów handlowych,
 • wnętrza restauracji, hoteli, galerii,
 • wnętrza gabinetów medycznych i aptek,
 • wnętrza gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich,
 • wnętrza obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • stoiska targowe i wystawiennicze.

Przygotowana dokumentacja zawiera uzgodnienia rzeczoznawców, konieczne do zatwierdzenia i odbioru przez Sanepid i inne urzędy.

 
 

Nasza lokalizacja

Dane teleadresowe

Adres
ul.Czarnieckiego 25A
73-110 Stargard

Telefon
+48 91 578-37-63

E-mail
archica@archica.pl